ร่วมแสดงความยินดี ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์ ในโอกาสได้รับรางวัลดีเด่นระดับทอง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Facebook
Twitter

คณะศึกษาศาสตร์นำโดย รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์ ในโอกาสได้รับรางวัลดีเด่นระดับทอง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใน”พิธีมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2564″ โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี จัดโดยกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ ห้องออคิดแกรนด์บอลรรูม โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด