ขอเชิญศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเสนอประวัติและผลงาน รับการคัดเลือกรางวัล “ศิษย์เก่าเกียรติยศ (บัวแก้วเกียรติยศ) ประจำปี 2567”

มอบให้แกศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียง และทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา สังคม และประเทศชาติ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์

ส่งแบบฟอร์มประวัติและผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ดาวโหลดแบบฟอร์ม : https://kku.world/wnvw5

ส่งแบบฟอร์มเสนอผลงาน : https://kku.world/vnuiv

รายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ 094-262-1044