มอบทุนการศึกษา “กองทุน ศ.ดร.ธีระ รุญเจริญ” โดยสมาคมวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมมอบทุนการศึกษา “กองทุน ศ.ดร.ธีระ รุญเจริญ” สมาคมวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย โดย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและนักศึกษา ร่วมต้อนรับ ศ.เกียรติคุณ ดร.ธีระ รุญเจริญ อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ในโอกาสมอบทุนการศึกษา เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท ซึ่งจัดสรรให้แก่นักศึกษาทั้ง 13 หลักสูตร เป็นจำนวน 20 คน