ศึกษาศาสตร์ร่วมต้อนรับอุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ร่วมลงพื้นที่ตรวจการก่อสร้างอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) และ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ นายสุรพล เพชรวรา อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการที่ดี พร้อมด้วยคณะกรรมการ ในการประชุมติดตามผลการดำเนินการโครงการก่อสร้างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคาร ทั้งนี้ได้มีการรับฟังการรายงานผลการก่อสร้างพร้อมด้วยรับฟังข้อเสนอแนะในการติดตามการก่อสร้างอาคาร