ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษา และบุคลากร ที่ใช้พื้นที่บริเวณใกล้เคียง ลานบัวแก้ว ED-Club ห้องประชุมสายสุรีย์ จุติกุล และบริเวณลานหน้าโรงอาหารคณะศึกษาศาสตร์

Facebook
Twitter

เนื่องด้วย คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ จะมีการดำเนินการจัดค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครู ครั้งที่ 19 ขึ้น ในช่วงเดือน ธันวาคมนี้ ดังนั้น คณะศึกษาศาสตร์ จึงขอใช้พื้นที่ดังกล่าวในการเตรียมความพร้อมกิจกรรม และดำเนินกิจกรรม ระหว่างวันที่ 22 – 26 ธันวาคม 2565 ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดเสียงดังรบกวนนักศึกษาและบุคลากรที่ใช้พื้นที่ใกล้เคียงดังกล่าว ทาง คณะศึกษาศาสตร์จึงขออนุญาตใช้เสียง และขออภัยทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย