กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พิธีบัณฑิตกตัญญุตาสถาบัน และ พิธีสวมเสื้อครุยแสดงความยินดี

Facebook
Twitter