ร่วมต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก UNESA ประเทศอินโดนีเซีย

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 รศ.ดร.สุมาลีย ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการศึกษาสร้างสรรค์ ร่วมต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน จำนวน 8 คน ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Faculty of Education จาก State University of Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย และรับฟังบรรยายโดย ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการศึกษาสร้างสรรค์ ในหัวข้อ Technology-enabled Active Learning for Gen Z Learners in School Education โดยกำหนดการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนระหว่างวันที่ 22-31 ตุลาคม 2562 โดยกิจกรรมประกอบด้วยร่วมสังเกตชั้นเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น และร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์