ศึกษาศาสตร์ร่วมมหกรรมบริการชุมชน KKU CSV

Facebook
Twitter

เมื่อวันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา คณะศึกษาศาสตร์ นำโดยท่านคณบดี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร นำกิจกรรม องค์ความรู้ และนวัตกรรม ร่วมมหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน KKU CSV เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ให้โอกาสเด็กๆ และประชาชน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมของคณะศึกษาศาสตร์ กิจกรรมประกอบไปด้วย 1. satit robotic โดย อาจารย์ ดร.นนท์ จรุงศิรวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นและทีมงาน 2. Mini tennis โดย อาจารย์ ดร.ธนากร ศรีชาพันธุ์ อาจารย์ตรงกัณฑ์ มุกสิกพันธุ์ 3.การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเด็กเรียนรู้ช้า โดย อาจารย์ ดร.ชนิตา พิมพ์ศรี และทีมงาน
งานมหกรรม “มหาวิทยาลัยขอนแก่นบริการชุมชน”เป็นงานมหกรรมการบริการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภายใน และภายนอกกว่า 41 หน่วยงานมาให้บริการ ขยายพื้นที่การให้บริการเกือบเท่าตัว สอดคล้องกับ ปรัชญาการอุทิศเพื่อสังคม ภายใต้โครงการ KKU CSV  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ บริเวณลานชั้น 1 สถานีรถไฟ ในตัวอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  โดย รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น บริการชุมชุน” โดยมี อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ประชาชน และภาคีเครือข่าย ร่วมงาน โดยได้รับความสนใจจากประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมมาใช้บริการในครั้งนี้กันเป็นจำนวนมาก