ครบรอบ 54ปี ศึกษาศาสตร์ จัดทำบุญตักบาตร และเชิดชูเกียรติศิษย์เก่า บุคลากร นักศึกษาและนักเรียน คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Facebook
Twitter

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 54ปีได้มีพิธีทำบุญตักบาตร กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ ศิษย์เก่า คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและนักเรียน ผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์

ในภาคเช้า กิจกรรมทำบุญตักบาตร นำโดย รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ผู้อาวุโส คณาจารย์ บุคลากร และผู้บริหารส่วนคณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีตักบาตรมีหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม พร้อมคณะภิกษุสงฆ์ ร่วม 7 รูปจากวัดป่าห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ ออกรับบิณฑบาตร ณ บริเวณลานจอดรถด้านหน้าคณะศึกษาศาสตร์ จากนั้นผู้เข้าร่วมพร้อมกันในห้องประชุมสายสุรี จุติกุล เข้าร่วมในพิธีสงฆ์และถวายภัตตหาร ถวายบังสุกุล จุติปัจจัยเครื่องไทยธรรมเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่คณาจารย์และบุคลากรผู้ล่วงลับ จากนั้นคณะผู้บริหารคณาจารย์และผู้มีเกียรติร่วมถวายต้นผ้าป่าสามัคคีที่รวบรวมจากผู้มีจิตศรัทธาจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะต่างๆ คณาจารย์และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ คณาจารย์ ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมภายในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ทอดถวายแก่หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม สมทบทุนสร้างโรงพยาบาล โดยมียอดผ้าป่าสามัคคีรวม 294,649.75 บาท จากนั้นผู้บริหารและบุคลากรร่วมมอบทุนการศึกษาและครื่องอุปโภค บริโภค ณ โรงเรียนศรีสังวาล, โรงเรียนสอนคนตาบอด, สถานแรกรับเด็กกำพร้าบ้านแคนทอง, มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (บ้านลูกรัก)

และในภาคบ่าย คณะศึกษาศาสตร์ จัดมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ ศิษย์เก่า คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและนักเรียน คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งประกอบด้วย รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ รางวัลบุคลากรดีเด่นคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาปัจจุบัน ของคณะศึกษาศาสตร์ เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564 เพื่อประกาศไวให้เป็นเกียรติแก่ผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน