อบรม “การใช้งานสิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอน”

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์ คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมอบรม “การใช้งานสิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอน” ณ ห้อง ED-TEAL ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ โดยได้รับเกียรตจาก นางจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และจากต่างคณะเข้าร่วมในการอบรม