กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการทำงานแห่งอนาคตสำหรับคณาจารย์

Facebook
Twitter

ฝ่ายบริหารร่วมกับฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการทำงานแห่งอนาคต ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ฯ ชั้น 1 (จะสามารถฝึกใช้อุปกรณ์จริง) และ ผ่านระบบ ZOOM (รับฟังแบบออนไน์) UpSkill สู่การสร้างประสบการณ์ใหม่ของวิถีการทำงานแห่งโลกเสมือน