กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์