คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมนิทรรศการ KKC Smart Education 2021

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์และ ร่วมจัดนิทรรศการ “KKC Smart Education 2021 : เพราะการศึกษาต้อง Move on” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศ พร้อม ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวต้อนรับ และ ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยนิทรรศการในครั้งนี้ คณะศึกษาศาสตร์ได้นำนวัตกรรม “บอร์ดเกมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดเชิงคำนวนสำหรับปฐมวัย” “นวัตกรรมบอร์ดเกม Unplugged Coding ที่ส่งเสริมการคิดขั้นสูงสำหรับเด็กและเยาวชน” และชุดการทดลอง “ระบบนิเวศการเรียนรู้ปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ทางไกลเพื่อการบ่มเพาะสมรรถนะทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล” ซึ่งเป็นโมเดลที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งแต่ระดับอนุบาลศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา เพื่อเสริมสร้างและพัฒนานักเรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์เป็นนวัตกรในยุคดิจิทัล