Live!! การประชุมจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการเรียนรู้พัฒนาสมรรถนะเพื่อการเปลี่ยนแปลง

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Live!! การประชุมจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการเรียนรู้พัฒนาสมรรถนะเพื่อการเปลี่ยนแปลง ในวันที่อังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 12.30-16.30 น. โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น