ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ได้รับอนุสิทธิบัตร

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา “ผลิตผลงานและได้รับอนุสิทธิบัตร เรื่อง เกมสำหรับฝึกทักษะการแก้ปัญหาในการออกแบบอัลกอริทึม (Algorithm) เพื่อการเขียนโปรแกรม”