กำหนดการกิจกรรมพบผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

กิจกรรม “พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่”
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
เวลา 08.30- 12.00น.

ผ่านระบบ Zoom Meeting
https://kku.world/63995
Meeting ID: 998 2404 7335
Passcode: 999000

กิจกรรม “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ “
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564
เวลา 12.30- 16.30น.

ผ่านระบบ Zoom Meeting
คลิกเพื่อเข้าห้อง
Passcode: 068344

สาขา

Zoom

คณิตศาสตรศึกษา

https://kku-th.zoom.us/j/99170611816?pwd=YkZZa0FVeUFBR21nMTBwN2RxZ3d0dz09

Meeting ID: 991 7061 1816
Passcode: edukku

วิทยาศาสตร์ศึกษา

https://kku-th.zoom.us/j/96440525474?pwd=UWM5TEw3MHdINU1LOW0vZWx3WE00UT09

Meeting ID: 964 4052 5474
Passcode: edukku

คอมพิวเตอร์ศึกษา

https://kku-th.zoom.us/j/98059569500?pwd=b3V1REg2OFdmQy8rZ0JLZFZFSTgwZz09

Meeting ID: 980 5956 9500
Passcode: edukku

พลศึกษา

https://kku-th.zoom.us/j/93476681543?pwd=VEt4cHQrY0xtRFlwVWthSEVPb2x1Zz09

Meeting ID: 934 7668 1543
Passcode: edukku

ศิลปศึกษา

https://kku-th.zoom.us/j/97763436069?pwd=ZFJPU1dMc0U2SWVrRFVPNEE5VisrZz09

Meeting ID: 977 6343 6069
Passcode: edukku

สังคมศึกษา

https://kku-th.zoom.us/j/98721913525?pwd=amZ6ekpPbEJaZVRCS25kR3VSb1dkQT09

Meeting ID: 987 2191 3525
Passcode: edukku

การสอนภาษาไทย

https://kku-th.zoom.us/j/94229725805?pwd=VE1yRHlJRnJoeHh3clkxKy9OMDlaUT09

Meeting ID: 942 2972 5805
Passcode: edukku

การสอนภาษาญี่ปุ่น

https://kku-th.zoom.us/j/95414092226?pwd=aVROV0xMaDd6OUh0VUFxREE4S3U3UT09

Meeting ID: 954 1409 2226
Passcode: edukku

การสอนภาษาจีน

https://kku-th.zoom.us/j/95336692704?pwd=MGVrVFpyQk05SHA4MW9yOUpTNEZsQT09

Meeting ID: 953 3669 2704
Passcode: edukku

การสอนภาษาอังกฤษ

https://kku-th.zoom.us/j/99693707692?pwd=Nkx1YUVtU21VRENtQ081VDBjUVdFdz09

Meeting ID: 996 9370 7692
Passcode: edukku