ศึกษาศาสตร์ร่วมนำเสนอการขับเคลื่อนการศึกษา สู่ยุค New Isan ในปาฐกถาพิเศษ 60ปี มข. โดยรองนายกฯ

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 งานปาฐกถาพิเศษ ในวาระฉลองครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมในกิจกรรมพร้อมออกบูทนิทรรศการด้านการศึกษา นำโดย รศ.ดร. อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้นำเสนอโครงการต่าง ๆ ที่ทำร่วมกับองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ด้านการศึกษา ต่อนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อบ่งบอกถึงกำลังสำคัญอีกแรงหนึ่ง ในการขับเคลื่อนการศึกษาของภาคอีสาน ให้เข้าสู่ยุค New Isan ที่มีเป้าหมายเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาภาคอีสานให้เจริญรุ่งเรืองแบบยั่งยืนด้วยการพัฒนาแนวใหม่ โดยมุ่งให้คณะศึกษาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่นทำงานผ่านกลไกเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐทั้งส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม อาสาสมัคร และภาคประชาชน “เราร่วมจับมือท้องถื่น เพื่อพัฒนาการศึกษา นอกจากจะพัฒนาในตัวผู้เรียนแล้ว ยังพัฒนาสังคมให้เกิด New Isan” รศ.ดร.อิศรา ก้านจักรกล่าวนำเสนอต่อ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี เพื่อพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมด้วยการศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่ คณะศึกษาศาสตร์ถนัด ยกระดับภาคอีสานด้วยทุน และโอกาสของอีสานที่มีสินทรัพย์ทางธรรมชาติ…

Read More

“แนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 23” โดยความร่วมมือมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ ชมรมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดงานแนะแนว “การศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 23 The 23rd Japan Education Fair in Khon Kaen” เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน นักศึกษา ร่วมไปถึงผู้ที่สนใจในการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Uchida Takeshi เลขานุการเอกสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย พร้อมด้วย ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวต้อนรับ และ ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ ประธานชมรมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมงานเป็นนักเรียนจากโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ที่สนใจ กว่า…

Read More

“ค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครูครั้งที่ 20” ปลูกกล้าต้นใหม่สร้างแรงบันดาลใจก้าวสู่เส้นทางวิชาชีพครู

ค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครูครั้งที่ 20 ณ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2566 ปิดฉากลงไปเป็นที่เรียบร้อย ท่ามกลางความประทับใจของคณาจารย์ นักเรียนจากทั่วประเทศ นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และนักศึกษามหาวิทยาลัยอื่นๆ อีกกว่า 8 มหาวิทยาลัย ซึ่งกิจกรรมภายในค่ายมีความผสมผสานระหว่างนันทนาการ และวิชาการได้อย่างลงตัว มีการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างทัศนคติการเป็นครูในทางที่ดี ในแบบฉบับของศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นเสน่ห์ที่หาที่ไหนไม่ได้  “ค่ายนี้เป็นค่ายครูระดับประเทศ ที่ได้รับการยอมรับและจัดมาอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปี” รศ.ดร.วายุ กาญจนศร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า วัตถุประสงค์จริงๆของการจัดค่ายนี้ คือ 1. เพื่อให้นักศึกษาภายในคณะได้ฝึกบุคลิกภาพ และจิตวิญญาณความเป็นครู 2. ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ ที่อยากเข้ามาศึกษาต่อในสายอาชีพครู 3. เปิดโอกาสรับฟังเสียงของเด็กๆนักเรียน (voice of consumer) ที่สนใจอยากเข้ามาศึกษาต่อที่คณะแห่งนี้ เพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการการทำงานต่อไปในอนาคต “ประทับใจที่เราได้เขียนแผนจริงๆ ทดลองสอนจริงๆ จำลองการเป็นนักศึกษาครูจริงๆ” นายวชิรพล ริยะบุตร นักเรียนที่มีโอกาสได้มาค่ายในครั้งนี้กล่าวอีกว่า ตนได้แรงบันดาลใจและอยากที่จะเข้ามาศึกษาที่คณะแห่งนี้ในอนาคต อยู่ในครอบครัวรั้วสีแสดที่มีพี่ๆ และคณาจารย์…

Read More

มหาวิทยาลัยขอนแก่น MOU เทศบาลเมืองศิลาสร้างโอกาสทางการศึกษา ชูเป็นโรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมท้องถิ่นระดับประเทศ ฉลองครบรอบ 60ปี มข.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คณะศึกษาศาสตร์ และ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กับเทศบาลเมืองศิลา เพื่อพัฒนาและยกระดับการศึกษา “โรงเรียนเทศบาลโกทา” โดยใช้โมเดลการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรของ “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ที่ครอบคลุมในระดับปฐมวัยและประถมศึกษารวมไปถึงการพัฒนาด้านนโยบายด้านการศึกษาในท้องถิ่น จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลโกทา เทศบาลเมืองศิลา จังหวัดขอนแก่น มี นายไพรัตน์ ทวีวาร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศิลา พร้อมด้วย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำนวนศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองศิลา คณะผู้บริหารส่วนคณะฯ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมในพิธี นายไพรัตน์ ทวีวาระ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศิลา กล่าวว่า “เทศบาลเมืองศิลาได้รับถ่ายโอนสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลโกทามาอยู่ในสังกัดและได้มีนโยบายในการพัฒนาด้านการศึกษารวมถึงได้หารือกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาด้านการศึกษาเข้ามาร่วมพัฒนาโรงเรียนเทศบาลโกทาให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพใกล้บ้าน สำหรับลูกหลานในพื้นที่ตำบลศิลา ซึ่งจะช่วยลดความแอดอัดในการส่งลูกหลานเข้าไปเรียนในเมือง ทั้งนี้ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นอย่างมากที่เป็นเสาหลักในการมาช่วยเหลือชุมชน ซึ่งเทศบาลเมืองศิลานั้นมีพื้นที่ติดกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การนำของคณะศึกษาศาสตร์และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นถือเป็นมิติใหม่ที่จะทำให้การพัฒนาเมืองศิลานั้นสำเร็จผล และยังเป็นการพัฒนาในด้านที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือการเริ่มพัฒนาที่คุณภาพของคน ชาวศิลาภาคภูมิใจอย่างมากที่เรามีมหาวิทยาลัยขอนแก่น” รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์กล่าวว่า “60ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่นปณิธานที่อุทิศเพื่อสังคมถือเป็นพันธกิจที่สำคัญของคณะศึกษาศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา…

Read More

ฝ่ายวิจัยฯ ศึกษาศาสตร์จัดสัมมนา ED Research Program ขอรับกรอบการจัดสรรทุนและการระดมสมองโครงการวิจัย บพท.

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์จัดสัมมนา“การพัฒนาแผนงานวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ (ED Research Program) เพื่อขอรับทุนสนับสนุนแบบมุ่งเป้า จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” ครั้งที่ 1 โดยมี รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร ร่วมกับ รศ.ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ผศ.ดร.ปรมะ แขวงเมือง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและวิสาหกิจ คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับความรู้ความเข้าใจกรอบ การจัดสรรทุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และระดมสมองเขียนข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567…

Read More

ศึกษาศาสตร์จัดอบรมเตรียมความพร้อมแผนเผชิญเหตุอุบัติภัยเบื้องต้น

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมอบรมการเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุอุบัติภัยเบื้องต้น โดยมี ผศ.ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร การสื่อสารและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วย ดร.ชัชวาล หนองนา ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะฯ และบุคลากรร่วมอบรม เพื่อเสริมสร้างความตระหนักและฝึกทักษะในการรับมือกับอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ โดยเน้นไปที่ด้านอัคคีภัย เพื่อป้องกัน ระงับ และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์นั้นๆ โดยได้รับการสนับสนุนจากกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มี นายมรกต สุบิน รักษาการแทนผู้อำนวยการกองฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ให้ได้รับความรู้และทักษะในการป้องกัน รับมือ และตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมไปถึงได้ฝึกฝนทักษะในการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟอย่างถูกวิธีและปลอดภัย กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของในการเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์เพื่อเพิ่มความมั่นใจและความรู้ในการดูแลความปลอดภัยของแก่คณาจารย์และนักศึกษา ในคณะศึกษาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Read More

อบรมเชิงปฏิบัติการ “นวดดีมีสุข” สร้างทักษะเสริม ช่วยผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 คณะศึกษาศาสตร์ โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ ร่วมกับ ศูนย์ความเป้นเลิศด้านสุขภาวะทางจิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม “นวดดีมีสุขเพื่อเสริมสมรรถนะในการเรียนและการทำงาน” วิทยากรโดยคณาจารย์จากสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร.กภ.คุรุศาสตร์ คนหาญ, อ.ดร.กภ.ทิวาพร จาดเปรม, Mr.Lee Daid Johnson, กภ.ชวิน สาลีนุกุล ถือเป็นโอกาสในการเรียนรู้เทคนิคการนวดผ่อนคล้ายในรูปแบบต่างๆ เพื่อผ่อนคลายร่างกาย โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ ที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพทั้งทางกายและจิตใจของนักศึกษา

Read More

คณะศึกษาศาสตร์ (ED) จับมือ วิทยาลัยนานาชาติ (IC) หนุนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายนานาชาติ (KKUDSID) พร้อมเชื่อมต่อการเตรียมนักเรียนเข้าสู่การศึกษาในระดับสากล

รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ให้การต้อนรับ ผศ. สิริมนพร ทิพสิงห์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมทั้งหารือการพัฒนาความร่วมมือในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิายาลัยขอนแก่นฝ่ายนานาชาติ เพื่อรองรับการเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยมี ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และรักษาการ ผอ.รร.สาธิตฯ ผศ.ภัสรา อินทรกำแหง ที่ปรึกษา รร.สาธิตฯฝ่ายนานาชาติ ผศ.ศิริวรรณ ร่มเย็น ผช.ผอ.ฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร อ.พีระ เปรมธีรวัฒน์ชัย ผช.ผอ.ฝ่ายพัฒนานักเรียนและองค์กรสัมพันธ์ และ ดร.ชัชวาล หนองนา ผอ.กองบริหารงานคณะ ได้ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาความร่วมมือ ในโอกาสนี้ยังได้นำคณะผู้บริหารของ KKUIC เยี่ยมชมสภาพแวดล้อมและบริบทการจัดการศึกษาของโรงเรียนอีกด้วย การหารือความร่วมมือในครั้งยังตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การยกระดับโรงเรียนสาธิตฯให้เป็น Gateway เพื่อส่งมอบนักเรียนสมรรถนะสูงสู่อุดมศึกษา ภายใต้กลยุทธ์ Pre-University อีกด้วย

Read More

คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำนวัตกรรมด้านการศึกษาร่วมจัดแสดงในงานนิทรรศการ “60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นวัตกรรมเพื่อสังคม”

คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำนวัตกรรมด้านการศึกษาร่วมจัดแสดงในงานนิทรรศการ “60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นวัตกรรมเพื่อสังคม” และงาน “Food and Agro Tech 2023” ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีพิธีเปิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 โดย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมในพิธีเปิด ซึ่งในพิธีเปิดนิทรรศการฯ ได้รับเกียรตจาก นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกล่าวรายงานในการจัดนิทรรศการ และ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดนิทรรศการฯ ทั้งนี้คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ นำเอานวัตกรรม Board Game Learning kits และ อาชาบำบัดเพื่อเด็กพิเศษ ร่วมจัดแสดงในนิทรรศการ อีกทั้ง…

Read More

ศึกษาศาสตร์รวมพลัง “Kick Off The Plans 2022”

เมื่อวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Kick Off The Plans) และการลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ Objective Key Results (OKRs) ประจำปีงบประมาณ 2566” โดยการนำทีมผู้บริหารคณะฯ ของ ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับผู้บริหารของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุม โรงแรมแม่โขง เฮอริเทจ และโรงแรมสิริ รีเจ้นท์ จังหวัดนครพนม ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ตอนหนึ่งว่า “สืบเนื่องจากการที่คณะศึกษาศาสตร์ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 นั้น จึงได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Kick…

Read More

ผนึกกำลัง 28สถาบัน ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “โสตฯ – เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35”

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรนวัตกรรมเทคโนโลยีและวิทยาการเรียนรู้ (ITALS) ร่วมกับสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ThaiAECT) จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “โสตฯ - เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35” ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล มอบหมายให้ รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ  ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวรายงานการจัดงานฯ และ ศ.ดร.ปรัชนันท์ นิลสุข นายกสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเป็นคณาจารย์ นักวิจัย นักการศึกษา ด้านเทคโนโลยีการศึกษา จาก 28 สถาบัน กว่า 300 คน ที่ร่วมในการประชุมฯ โดยกิจกรรมในวันแรกประกอบด้วย Workshop ด้านความรู้ทางนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา ใน 6…

Read More