ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเสนอประวัติและผลงานรับการคัดเลือกเข้ารับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ประจำคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2567

ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเสนอประวัติและผลงานรับการคัดเลือกเข้ารับรางวัล "ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น" ประจำคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2567 ตั้งแต่บัดนี้ - ถึงวันที่ 19 เมษายน 2567 หลักเกณ์และแบบฟอร์ม https://kku.world/0yiw7 ส่งแบบฟอร์ม https://forms.gle/hEaGrBccgm8Jfrud6 รายละเอียดเพิ่มเติมฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเบอร์โทรศัพท์ 094-262-1044

Read More

คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2566

คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดี"ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย" ศึกษาธิการจ.กาฬสินธุ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2566 นับเป็นอีก 1 ตัวอย่าง ความพากเพียร และความสำเร็จของผลผลิตจากรั้วสีแสด ตลอดระยะเวลา 36 ปีที่ ดร.นุชรัตน์ รับราชการได้มีโอกาสผลักดัน เรื่อง การใช้สื่อเทคโนโลยี การจัดทำหลักสูตรทางการศึกษา ส่งเสริมรูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และยังช่วยลดความเหลื่อมล้ำรวมไปถึงสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนมากมาย

Read More

ศึกษาศาสตร์รับมอบทุน คุณอรรถพล เลาห์ขจร ศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบพระคุณ คุณอรรถพล เลาห์ขจร ประธานคณะกรรมการบริหาร Thien Phuoc Manufacturing and Trading Co., Ltd. Vietnam ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 14 ได้มอบทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแก่คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 350,000 บาท โดยเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ที่่ผ่านมา ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารร่วมรับมอบทุนการศึกษาโดยมี ผศ.ภัสสรา อินทรกำแหง เป็นผู้แทนในการมอบทุน และคณะศึกษาศาสตร์จะจัดสรรทุนการศึกษานี้ให้แก่นักศึกษาต่อไป

Read More

คณะศึกษาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีศิษย์เก่าผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ในงาน คืนสู่เหย้าเรารัก มข. 58ปี แห่งความภูมิใจ

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 คณะศึกษาศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมในงานพร้อมมอบดอกไม้แสดงความยินดีแกศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลในพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำคณะและศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ประจำปี 2563-2564 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้มอบรางวัล  โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีผู้ได้รับรางวัลดังนี้ • นายสำเนา เนื้อทอง ศิษย์เก่าดีเด่นประจำคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2563 • นายนิวัฒน์ แก้วเพรช ศิษย์เก่าดีเด่นประจำคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2564 • นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ประจำปี 2563 • นายสังวร นัดทะยาย ศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ประจำปี 2563 • ผศ.ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ ศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ ประจำปี 2564 •…

Read More

ร่วมแสดงความยินดี ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์ ในโอกาสได้รับรางวัลดีเด่นระดับทอง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์นำโดย รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์ ในโอกาสได้รับรางวัลดีเด่นระดับทอง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใน"พิธีมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2564" โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี จัดโดยกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ ห้องออคิดแกรนด์บอลรรูม โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด

Read More

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกรับรางวัล “ศิษย์เก่าเกียรติยศ (บัวแก้วเกียรติยศ)” ประจำปี 2565 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หมายเหตุ*** วันและเวลาในการเข้ารับรางวัลแจ้งให้ทราบในภายหลัง

Read More

นศ.สาขาการสอนภาษาไทยคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดคลิปสั้น ANTI FAKE NEWS

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย "ทีมมั่นใจเกินร้อย หนูน้อยคนเก่ง" คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดคลิปวิดีโอสั้นที่ใช้สำหรับประชาสัมพันธ์ ภายใต้โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม จัดโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทีมประกอบด้วย นายชินวัฒน์ อรัญทม นายเจษฎา เรือนนา นางสาวแพรพานทอง บัวหิน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย โดยรับมอบรางวัลจาก นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในกิจกรรมแถลงข่าวผลการดำเนินงานโครงการและพิธีมอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอสั้นฯ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมวิภาวดี บอลรูม ซี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

Read More

ขอแสดงความยินดี น.ส.มธุรส เมืองสุข ได้รับเห็นชอบผ่านการประเมินผลงาน “นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ”

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการประเมินให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 คือ “นส.มธุรส เมืองสุข” เห็นชอบในการกำหนดตำแหน่ง “นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ”

Read More

ขอแสดงความยินดี ศ.ดร.ธีระ รุญเจริญ ในโอกาสได้รับแต่งตั้ง “ศาสตราจารย์เกียรติคุณ” สาขาการบริหารการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความชื่นชมยินดี ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้ง “ศาสตราจารย์เกียรติคุณ” สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ตามมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565

Read More

ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รับโล่ชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการและวิจัย ประจำปี 2563

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา เนื่องในโอกาสเข้ารับโล่ชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการและวิจัย ประจำปี 2563 จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Read More

คณะศึกษาศาสตร์ชื่นชมยินดี มอบรางวัล “เชิดชูเกียรติบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ประจำปี 2563

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีมอบรางวัล “เชิดชูเกียรติบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ประจำปี 2563 โดนได้รับเกียรติ รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นผู้มอบรางวัลแก่คณาจารย์และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ สนับสนุน และส่งเสริมการปฏิบัติงาน  ให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป พร้อมทั้งมอบเข็มบัวแก้ว แก่คณาจารย์และบุคลากรที่บรรจุใหม่ทั้งสังกัดคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์และแบบ Online ผ่านระบบ Zoom Meeting

Read More