ศึกษาศาสตร์รับมอบทุน คุณอรรถพล เลาห์ขจร ศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบพระคุณ คุณอรรถพล เลาห์ขจร ประธานคณะกรรมการบริหาร Thien Phuoc Manufacturing and Trading Co., Ltd. Vietnam ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 14 ได้มอบทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแก่คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 350,000 บาท โดยเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ที่่ผ่านมา ศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารร่วมรับมอบทุนการศึกษาโดยมี ผศ.ภัสสรา อินทรกำแหง เป็นผู้แทนในการมอบทุน และคณะศึกษาศาสตร์จะจัดสรรทุนการศึกษานี้ให้แก่นักศึกษาต่อไป