คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2566

คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดี”ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย” ศึกษาธิการจ.กาฬสินธุ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2566

นับเป็นอีก 1 ตัวอย่าง ความพากเพียร และความสำเร็จของผลผลิตจากรั้วสีแสด ตลอดระยะเวลา 36 ปีที่ ดร.นุชรัตน์ รับราชการได้มีโอกาสผลักดัน เรื่อง การใช้สื่อเทคโนโลยี การจัดทำหลักสูตรทางการศึกษา ส่งเสริมรูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และยังช่วยลดความเหลื่อมล้ำรวมไปถึงสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนมากมาย