ขอเชิญศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเสนอประวัติและผลงาน รับการคัดเลือกรางวัล “ศิษย์เก่าเกียรติยศ (บัวแก้วเกียรติยศ) ประจำปี 2567”

มอบให้แกศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียง และทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา สังคม และประเทศชาติ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ส่งแบบฟอร์มประวัติและผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ดาวโหลดแบบฟอร์ม : https://kku.world/wnvw5 ส่งแบบฟอร์มเสนอผลงาน : https://kku.world/vnuiv รายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ 094-262-1044

Read More

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2567ดาวน์โหลด

Read More

กำหนดการพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

กำหนดการพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ 2567ดาวน์โหลด

Read More

กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

2-กำหนดการ-ต้น67ดาวน์โหลด

Read More

ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเสนอประวัติและผลงานรับการคัดเลือกเข้ารับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ประจำคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2567

ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเสนอประวัติและผลงานรับการคัดเลือกเข้ารับรางวัล "ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น" ประจำคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2567 ตั้งแต่บัดนี้ - ถึงวันที่ 19 เมษายน 2567 หลักเกณ์และแบบฟอร์ม https://kku.world/0yiw7 ส่งแบบฟอร์ม https://forms.gle/hEaGrBccgm8Jfrud6 รายละเอียดเพิ่มเติมฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเบอร์โทรศัพท์ 094-262-1044

Read More

ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญชวนบุคลากรและนักวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ ใช้ ระบบ EDResearch Clinic เพื่อนัดหมายผู้เชี่ยวชาญแบบ Online

ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญชวนบุคลากรและนักวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ ใช้ ระบบ EDResearch Clinic เพื่อนัดหมายผู้เชี่ยวชาญแบบ Online ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญตามประเด็นที่ต้องการ 3 กลุ่ม คือ 1. Research Methodology and Statistic Center (RMSC) ศูนย์ให้คำปรึกษา ด้านวิจัยและสถิติ 2. Manuscript Editing Center (MEC) ศูนย์ให้คำปรึกษาการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 3. Technology for Research & Innovation Center (TRIC) ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านเครื่องมือและเทคโนโลยีเพื่อวิจัยและนวัตกรรม ระบบจองคิวพบผู้เชี่ยวชาญ : https://edrclinic.kku.ac.th/ **ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเข้ารับคำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ ** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: พิมพ์ปภัสสร ศรีสุนนท์ หน่วยส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ โทร. 0-4334-3453…

Read More

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการ CAMPUS-ASIA 6

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการ CAMPUS-ASIA 6 ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ตั้งแต่วันนี้ - 17 เมษายน 2566 ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน ช่วงเดือนตุลาคม 2566 - ธันวาคม 2566 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณจิณห์วรา พิมพ์แสง นักวิเทศสัมพันธ์ โทร 45622 เบอร์ติดต่อภายใน 303 หรืออีเมล jinvara.k@kkumail.com

Read More

กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ลงทะเบียน การปฐมนิเทศ เอกสาร การปฐมนิเทศ ZOOM MEETING เข้าร่วมการปฐมนิเทศ Meeting ID: 999 6187 2455     Passcode: 025226 

Read More

กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปีการศึกษา 2564

Read More

แจ้งกำหนดการสอบ สัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564: สำหรับผู้ที่ผ่านข้อเขียนแล้ว รายชื่อตามประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย

ตามประกาศการสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2564  (รอบที่ 1) โดยมีการสอบข้อเขียนไปแล้วเมื่อ13กพ64 สำหรับผู้ที่ผ่านข้อเขียนจึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่  23/2564  ซึ่งจะประกาศในวันที่ 26 ก.พ.64 คณะศึกษาศาสตร์ ขอแจ้งกำหนดการ และสถานที่จัดสอบสัมภาษณ์ 1) ในวันที่ 3 มีนาคม 2564   สอบสัมภาษณ์        ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา    สอบสัมภาษณ์ 2) วันเสาร์   6  มีนาคม  2564   สอบสัมภาษณ์    ป.โท-ป.เอก หลักสูตรและการสอน  ,  ป.โท-ป.เอก คณิตศาสตรศึกษา   ,                                …

Read More

ขั้นตอนในการยื่นคะแนนสอบภาษาอังกฤษ KEPT EXIT ของนักศึกษา

     ตามที่สถาบันภาษา ได้ดำเนินการจัดสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษหรือ KEPT EXIT สำหรับนักศึกษาที่ต้องการใช้คะแนนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการขอสำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2564 นั้น สถาบันภาษาจึงขอแจ้งขั้นตอนในการขอยื่นคะแนนสอบ KEPT EXIT ในรอบดังกล่าวตามรายละเอียดด้านล่างนี้ รายละเอียดเรื่องการยื่นคะแนนภาษาอังกฤษเพื่อขอสำเร็จการศึกษา

Read More