ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการ CAMPUS-ASIA 6

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการ CAMPUS-ASIA 6 ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ตั้งแต่วันนี้ – 17 เมษายน 2566 ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน ช่วงเดือนตุลาคม 2566 – ธันวาคม 2566 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณจิณห์วรา พิมพ์แสง นักวิเทศสัมพันธ์ โทร 45622 เบอร์ติดต่อภายใน 303 หรืออีเมล jinvara.k@kkumail.com