“ค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครูครั้งที่ 20” ปลูกกล้าต้นใหม่สร้างแรงบันดาลใจก้าวสู่เส้นทางวิชาชีพครู

ค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครูครั้งที่ 20 ณ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2566 ปิดฉากลงไปเป็นที่เรียบร้อย ท่ามกลางความประทับใจของคณาจารย์ นักเรียนจากทั่วประเทศ นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และนักศึกษามหาวิทยาลัยอื่นๆ อีกกว่า 8 มหาวิทยาลัย ซึ่งกิจกรรมภายในค่ายมีความผสมผสานระหว่างนันทนาการ และวิชาการได้อย่างลงตัว มีการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างทัศนคติการเป็นครูในทางที่ดี ในแบบฉบับของศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นเสน่ห์ที่หาที่ไหนไม่ได้ 

“ค่ายนี้เป็นค่ายครูระดับประเทศ ที่ได้รับการยอมรับและจัดมาอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปี”

รศ.ดร.วายุ กาญจนศร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า วัตถุประสงค์จริงๆของการจัดค่ายนี้ คือ 1. เพื่อให้นักศึกษาภายในคณะได้ฝึกบุคลิกภาพ และจิตวิญญาณความเป็นครู 2. ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ ที่อยากเข้ามาศึกษาต่อในสายอาชีพครู 3. เปิดโอกาสรับฟังเสียงของเด็กๆนักเรียน (voice of consumer) ที่สนใจอยากเข้ามาศึกษาต่อที่คณะแห่งนี้ เพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการการทำงานต่อไปในอนาคต

“ประทับใจที่เราได้เขียนแผนจริงๆ ทดลองสอนจริงๆ จำลองการเป็นนักศึกษาครูจริงๆ”

นายวชิรพล ริยะบุตร นักเรียนที่มีโอกาสได้มาค่ายในครั้งนี้กล่าวอีกว่า ตนได้แรงบันดาลใจและอยากที่จะเข้ามาศึกษาที่คณะแห่งนี้ในอนาคต อยู่ในครอบครัวรั้วสีแสดที่มีพี่ๆ และคณาจารย์ คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รวมไปถึงบรรยากาศภายในคณะที่น่าเข้ามาศึกษาเล่าเรียน พร้อมกล่าวทิ้งท้ายว่า แล้วสักวันหนึ่งผมจะกลับมาที่นี่อีกครั้ง

“เมื่อบุคลากรทางการศึกษา ยังต้องการคนในอาชีพครูอยู่ ค่ายสานฝันก็ยังควรจะมีต่อไปเรื่อยๆ ”

นายธนรัตน์ วงษ์อินตา ประธานค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครูครั้งที่ 20 กล่าวพร้อมกับทิ้งท้ายไว้ว่า วงการการศึกษาเป็นวงการที่ไม่หยุดนิ่ง ดังนั้นค่ายสานฝันเองก็จะไม่หยุดพัฒนาในกิจกรรมเหมือนกัน เพื่อตอบสนองต่อผู้เข้าร่วมค่ายทุกคน และค่ายสานฝันจะมีต่อไปเรื่อยๆในอนาคต แต่รูปแบบก็จะปรับไปตามบริบทของเวลาเช่นเดียวกัน

“ค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครู” ครั้งที่ 20 จัดขึ้นในรูปแบบค่าย 4 วัน 3 คืน ณ คณะศึกษาศาสตร์ และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคัดเลือกนักเรียนจากทั่วประเทศเป็นโครงการที่จัดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจในวิชาชีพครูร่วมสัมผัสบรรยาการในสถานที่จริงรวมถึงทำความรู้จักรุ่นพี่นักศึกษาวิชาชีพครู เพื่อที่จะให้น้องนักเรียนผู้ฝันอยากจะเป็นครู ได้รู้จักวิชาชีพครูให้มากขึ้นทั้งคุณค่า ความสำคัญต่อสังคม รวมถึงสร้างจิตวิญญาณ ความศรัทธา และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับทั้งความรู้ ได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด ร่วมถึงประสบการณ์การทำงานในวิชาชีพครู

ข่าว : ฉัตรวัฒก์ คำพวง
ภาพ : สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น