ED x COLA ร่วมพัฒนาชุดวิชาสำหรับ Pre-Degree เพื่อนักเรียน เตรียมเทียบศึกษาต่อ

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 คณะศึกษาศาสตร์และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นได้ร่วมกันทำการวางแผนพัฒนาชุดวิชาสำหรับนักเรียนมัธยมปลายเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสะสมหน่วยกิจให้กับนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยสำหรับ 2 คณะ โดยมี รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ ผศ.ดร.ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับคณะผู้บริหารทั้งสองคณะ ในการวางแผนพัฒนา ณ ห้อง Co-Working ชั้น 3 ของคณะศึกษาศาสตร์

โครงการนี้จะรวบรวมรายวิชาต่างๆ พร้อมผลิตเป็นคอร์สระยะสั้น เพื่อให้นักเรียนในระดับมันธยมปลายได้ใช้เวลาในช่วงปิดเทอมเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อใน คณะศึกษาศาสตร์และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เพื่อสะสมหน่วยกิจเป็น Credit Bank สามารถนำไปเทียบในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนที่จะช่วยในการลดระยะเวลาในการศึกษาและเป็นโอกาสที่ดีในการค้นหาเป้าหมายความชอบและความถนัดของตนเองในการศึกษา