นศ.สาขาการสอนภาษาไทยคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดคลิปสั้น ANTI FAKE NEWS

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย “ทีมมั่นใจเกินร้อย หนูน้อยคนเก่ง” คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดคลิปวิดีโอสั้นที่ใช้สำหรับประชาสัมพันธ์ ภายใต้โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม จัดโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทีมประกอบด้วย นายชินวัฒน์ อรัญทม นายเจษฎา เรือนนา นางสาวแพรพานทอง บัวหิน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย โดยรับมอบรางวัลจาก นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในกิจกรรมแถลงข่าวผลการดำเนินงานโครงการและพิธีมอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอสั้นฯ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมวิภาวดี บอลรูม ซี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร