ยินดีต้อนรับ นักศึกษาใหม่ ED@KKU สู่คณะศึกษาศาสตร์ชั้นนำระดับประเทศ พื้นที่การสร้างครูนวัตกร

” ยินดีต้อนรับ นักศึกษาใหม่ ED@KKU สู่คณะศึกษาศาสตร์ชั้นนำระดับประเทศ พื้นที่การสร้างครูนวัตกร(Innovative teacher)ที่มีความเป็นมืออาชีพและจิตวิญญาณแห่งวิชาชีพ (Spirit) รวมทั้งมีทักษะในยุคดิจิทัลและ AI competency ครูที่ไม่ใช่แค่ผู้ถ่ายทอดเนื้อหา แต่เป็นผู้สร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติด้วยนวัตกรรมทางการศึกษา เป็นครูที่ไม่มีวันหมดอายุ (Lifelong teacher) ด้วยการมี DNA ของการเรียนรู้ตลอดชีวิต ขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัว ED@KKU และมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาของประเทศให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นไปอีกขั้น ” รศ. ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์กล่าว