คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น ร่วมหารือกับ Osaka Christian College มุ่งพัฒนาการศึกษาแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์

19-20 มิถุนายน 2567 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสาตร์ และ รศ.ดร.พรสวรรค์ วงค์ตาธรรม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐพล มีแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิจัยชั้นแนวหน้าและการต่างประเทศ ให้การต้อนรับ Prof.Junko Yamamoto ผู้อำนวยการ Osaka Christian College ประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร การหารือในครั้งนี้ มุ่งประสานความร่วมมือในด้านการศึกษา แลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์ ส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมและวิชาการของแต่ละประเทศร่วมกัน และยังได้หารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเอกสารการวิจัย สิ่งตีพิมพ์ และข้อมูลที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนและวิจัยเปรียบเทียบในประเด็นต่างๆ เช่น กฎระเบียบและใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา รูปแบบการดูแลให้การสนับสนุนเด็กของรัฐบาลในญี่ปุ่นและในไทย พร้อมกันนี้ยังได้เข้าสังเกตและเยี่ยมชมชั้นเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

การหารือในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น และ Osaka Christian College ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม และนำไปสู่โอกาสใหม่ๆ สำหรับนักศึกษาและคณาจารย์ของทั้งสองสถาบันต่อไป