กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิต พิธีบัณฑิตกตัญญุตาสถาบันและพิธีสวมเสื้อครุยแสดงความยินดี