ขั้นตอนในการยื่นคะแนนสอบภาษาอังกฤษ KEPT EXIT ของนักศึกษา

     ตามที่สถาบันภาษา ได้ดำเนินการจัดสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษหรือ KEPT EXIT สำหรับนักศึกษาที่ต้องการใช้คะแนนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการขอสำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2564 นั้น สถาบันภาษาจึงขอแจ้งขั้นตอนในการขอยื่นคะแนนสอบ KEPT EXIT ในรอบดังกล่าวตามรายละเอียดด้านล่างนี้

  1. รายละเอียดเรื่องการยื่นคะแนนภาษาอังกฤษเพื่อขอสำเร็จการศึกษา