ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานทำบุญโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฝ่ายอนุบาล)

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานทำบุญโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฝ่ายอนุบาล) ใส่บาตร หลวงพ่อสายทองเตชะธัมโม ถอดถวายผ้าป่าสามัคคีร่วมสร้างโรงพยาบาล ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เริ่มใส่บาตร เวลา 07.00 น ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฝ่ายอนุบาล)