ร่วมส่งทัพนักกีฬา สาธิต มข. สู้ศึกกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 “ฉัททันต์เกมส์” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ จัดกิจกรรมมอบโอวาทนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ในการเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่  46  “ฉัททันต์เกมส์” ณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 4-10 พฤศจิกายน 2566 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวให้โอวาทนักกีฬา พร้อมด้วย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และทัพนักกีฬา กว่า 766 คน เข้าร่วมในกิจกรรม

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า “กีฬาเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่สามารถผสานความเข้าใจ และความคิดเห็นของแต่ละบุคคลภายใต้กฎและกติกาเดียวกัน  ตลอดจนเป็นสิ่งที่แสดงถึงความสามัคคี ปรองดอง ร่วมมือร่วมใจกันระหว่างนักกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน เพื่อให้รู้จักคำว่ารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี ไม่ว่าใครจะแพ้หรือชนะ แต่สิ่งที่เรามาทำร่วมกันเป็นประสบการณ์ที่ดีและเหนือสิ่งอื่นใด คือ ความรัก ความสามัคคีของพวกเราชาวสาธิต และที่สำคัญขอให้นักกีฬานำเหรียญทองมาฝากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ให้มีชื่อเสียงดังกล้องในกลุ่มสาธิตทั้งหมด ขอให้ทุกคนมีน้ำใจและความเป็นมิตรที่ดีระหว่างกันที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน  พี่  น้อง ร่วมสังกัดเดียวกัน”

กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่  46  “ฉัททันต์เกมส์” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4 – 10 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีโรงเรียนสาธิตที่สังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมการแข่งขัน 22 สถาบัน ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ โดยแบ่งตามชนิดกีฬา 16  กีฬา ทัพนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จำนวนกว่า 766 คน