ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โครงการ CAMPUS ASIA 6