การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Hybrid Learning) รร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รับชมต่อได้ที่ >> https://fb.watch/em6fosMS0B/

ทีวีรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ตอน การเรียนการสอนแบบ Hybrid และการเรียนการสอนแบบ onside ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกอากาศเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 ทางช่อง NBT 11 ทีวีอีสาน ช่องหมายเลข 11 ในระบบทีวีดิจิทัล

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมถวายงานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล จังหวัดนครพนม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Read More »