ขอเชิญร่วมส่งบทความวิชาการ CALL FOR PAPER ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICER2023

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเชิญร่วมส่งบทความวิชาการ (Call for paper) ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 16th International Conference on Educational Research (ICER 2023) ภายใต้หัวข้อ “Quality Education for all: Pedagogy, Technology, and Life long Learning” จัดขึ้นในวันที่ 16 – 17 กันยายน 2566 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ในรูปแบบออนไลน์ (Hybrid conference)

Sub-Themes

• Pedagogy, Learning, and Curriculum (PLC)

• Technology – enhanced Learning (TeL)

• Educational Administration, Assessment and Evaluation, and Psychology (EAP)

• Teacher Education Development (TED)

กำหนดส่งผลงาน
สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 สิงหาคม 2566
รายละเอียดเพิ่มเติ่ม : https://icer.kku.ac.th/