ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

   เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ โดยกิจกรรมประกอบด้วยกล่าวต้อนรับให้โอวาทนักศึกษาใหม่และแนะนำคณาจารย์โดย รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ การบรรยายเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของคณะศึกษาศาสตร์และการให้บริการของงานบริการการศึกษา รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ และการบรรยายกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและความภาคภูมิใจของคณะฯ โดย ผศ.ดร.วายุ กาญจนศ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ จากนั้นสโมสรนักศึกษา โดยนายกิตติชัย สมพงษ์นายกสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์พร้อมด้วยพี่ๆ จากสโมสรนักศึกษาเข้าร่วมให้การต้อนรับพร้อมทำกิจกรรมกับน้องนักศึกษาใหม่ และในช่วงบ่ายนักศึกษาใหม่แยกเข้าพบคณาจารย์ประจำสาขา