สถิติการมีงานทำ

ข้อมูลล่าสุด 2565 ย้อนหลัง 5ปี 

สรุปการมีงานทำของบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ปีการศึกษา 2558 รับ พ.ศ. 2559ปีการศึกษา 2559 รับ พ.ศ. 2560ปีการศึกษา 2560 รับ พ.ศ. 2561ปีการศึกษา 2561 รับ พ.ศ. 2562ปีการศึกษา 2562 รับ พ.ศ. 2563ปีการศึกษา 2563 รับ พ.ศ. 2564ปีการศึกษา 2564 รับ พ.ศ. 2565ปีการศึกษา 2565 รับ พ.ศ. 2566
สรุปจำนวนบัณฑิตที่มีงานทำคณะศึกษาศาสตร์ (คน)364364432306322175201597
ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำคณะศึกษาศาสตร์82.9285.4584.3854.9475.2342.1770.5372.80