ปฏิทินการรับสมัครน้องค่าย
ค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครู ครั้งที่ 20

รับสมัครน้องค่าย

28 กันยายน - 22 ตุลาคม 2566

ประกาศรายชื่อน้อง (ตัวจริง) และยืนยันสิทธิ์ (ออนไลน์)

9 - 11 พฤศจิกายน 2566

ประกาศรายชื่อน้อง (สำรอง) และยืนยันสิทธิ์ (ออนไลน์)

13 - 15 พฤศจิกายน 2566

ประกาศรายชื่อน้องอย่างเป็นทางการ

17 พฤศจิกายน 2566

วันจัดค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครู ครั้งที่ 20 (ออนไซต์)

22 - 25 ธันวาคม 2566