วีดีโอแนะนำสาขาวิชา
วิดีโอสัมภาษณ์ท่านคณบดี

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ยินดีต้อนรับทุกท่าน

semina 27 sport day TSMEd SEMINAR 2016

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม Intensive Seminar ครั้งที่ 26

กิจกรรมสัมมนาแบบเข้ม Intensive seminar ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2559 ณ บ้านสวนชมดาวรีสอร์ท จ.ขอนแก่น อ่าน

TSMEd ครั้งที่ 2

วันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2559 สมาคมคณิตศาสตรศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั่วประเทศ ร่วมจัดการประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

กีฬาสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 10

ขอเชิญพี่น้องๆทุกท่านเข้าร่วมงานกีฬาสานสัมพันธ์ Sports day ครั้งที่ 10 จัดวันที่ 5 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนสาธิต(มอดินแดง)

Intensive Seminar ครั้งที่ 25

เมื่อวันที่่ 25-27 ธันวาคม 2558 สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษารที่ครอบคลุมถึงการให้ใช้กำลังประมวลผล หสตรศึกษารที่ครอบคลุมถึงการให้ใช้กำลังประมวลผล หสตรศึกษารที่ครอบคลุมถึงการให้ใช้กำลังประมวลผล หสตรศึกษารที่ครอบคลุมถึงการให้ใช้กำลังประมวลผล หน่วยจัดเก็บข้อมูล และระบบออนไลน์ต่า

หัวข้อข่าวใหม่

หัวข้อข่าว

ข่าวเพิ่มเติม