เอกลักษณ์
อัตลักษณ์
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบบุคลากร
ติดต่อสอบถาม
#บุญผะเหวด ศึกษาศาสตร์ “สืบฮีต สานฮอย ตามรอยบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ” ประจำปี 2561
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ จัดงานบุญครั้งยิ่งใหญ่ บุญผะเหวด ศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2561 “สืบฮีต สานฮอย ตามรอยบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ” ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2561 ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร(เดิม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพ...
ทดสอบคำสั่ง1
ทดสอบคำสั่ง1 ...
ทดสอบคำสั่ง
ทดสอบคำสั่ง1 ...
อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
ดร.พงศ์ธนัช แซ่จู
Phongthanat Sae-Joo, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
Deputy Dean for Student Development Affairs