การบันทึกข้อมูลผู้เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ผ่านระบบ KSP BUNDIT

โพสเมื่อ : 5/08/20 - 14:37  เปิดอ่าน 2553 อ่านแล้ว
นางสาวภาวินี ปานทุ่ง


      

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้พัฒนาระบบ KSP BUNDIT โดยเพิ่มการบันทึกข้อมูลผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาที่คุรุสภารับรอง ทั้งนี้ ฝ่ายการศึกษาฯ ขอให้นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3-5 ทุกคนเข้าบันทึกข้อมูลในระบบ KSP Bundit ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2563  

หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มือการบันทึกข้อมูล KSP BUNDIT ได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หากมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาในการบันทึกข้อมูลสามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานบริการการศึกษา ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์ หรือเบอร์โทรศัพท์ 091-86172561. Username และ Password สำหรับการบันทึกข้อมูลชั่วคราว
2. คู่มือการบันทึกข้อมูล

 

 

    ดูทั้งหมด