โรงเรียนสาธิตฯ มัธยม ศศ. เตรียมพร้อมบทเรียนออนไลน์ 2563

โพสเมื่อ : 23/06/20 - 10:39  เปิดอ่าน 61 อ่านแล้ว
webmaster

...

      

วันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2563 : เวลา 09.00-12.00 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดทำบทเรียนออนไลน์ให้สำหรับอาจารย์และนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 2       

โดยได้รับเกียรติจาก อ.สุเนตร ศรีบุญเลิศ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) กล่าวเปิดกิจกรรมดังกล่าว อ.พรภวิษย์ ปัญญาสิทธิ์ รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวรายละเอียดกิจกรรมการอบรม และวิทยากรจากงานพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา โรงเรียนสาธิตฯ อ.ณัฐกานต์ เมยเค้า และ อ.นนท์ จรุงศิรวัฒน์ เป็นวิทยากรอบรมการใช้เว็บไซต์ Edulearn เพื่อจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในครั้งนี้


        

 

 

    ดูทั้งหมด