ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนากระบวนการจัดทำกลยุทธ์”

โพสเมื่อ : 22/05/20 - 20:54  เปิดอ่าน 38 อ่านแล้ว
webmaster

...

      

เมื่อวันที่  22 และ 25 พฤษภาคม 2563 รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากระบวนการจัดทำกลยุทธ์”  วิทยากรโดย ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ที่ปรึกษาโครงการ GROW63 พร้อมระดมสมองเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์และกระบวนการเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศพร้อมปรับวิสัยทัศน์ ของคณะศึกษาศาสตร์ มุ่งเป็นคณะชั้นนำและสร้างนวัตกรรมการศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาประเทศให้มีคุณภาพ


...
...
...
...

        

 

 

    ดูทั้งหมด