ครั้งที่ 2/2563 โครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ (GROW63)

โพสเมื่อ : 08/05/20 - 10:40  เปิดอ่าน 74 อ่านแล้ว
webmaster

...

      

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมประชุมกับ ที่ปรึกษา โครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ (GROW63) จาก สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2/2563 พร้อมนำเสนอความก้าวหน้าการจัดทำ โครงฯ ของคณะศึกษาศาสตร์และรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติให้การก้าวสู้ความเป็นเลิศ  EdPEx ต่อไป


...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

        

 

 

    ดูทั้งหมด