Workshop อบรม การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

โพสเมื่อ : 01/05/20 08:35  เปิดอ่าน 402 อ่านแล้ว
webmaster

...

      

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 คณะศึกษาศาสตร์ โดยฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์ จัด Workshop อบรม การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา “ลิขสิทธิ์ : ตำรา หนังสือ โปรแกรมคอมพิวแตอร์ งานจิตรกรรม ดนตรีกรรม ฯลฯ และ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์” โดยมี รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดการอบรม และมี คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร โดยการอบรมในครั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงรุก เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีผลงานที่ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น ให้เป็นที่ยอมรับทางวิชาการให้เกิดการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา


...
...
...
...
...
...
...
...


ข่าวอื่นๆ ล่าสุด

    ดูทั้งหมด

 

 

    ดูทั้งหมด