ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับข้อเสนอแนะจากท่าน ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ และผศ. นพ.ศักดา วราอัศวปติ การรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

โพสเมื่อ : 15/06/20 - 08:05  เปิดอ่าน 150 อ่านแล้ว
webmaster

...

      

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ และ ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับข้อเสนอแนะจากท่าน ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และท่านผศ. นพ.ศักดา วราอัศวปติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx200) จาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


...
...
...
...
...
...
...
...
...

 

 

    ดูทั้งหมด