ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามแผนพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ GROW63 ประจำเดือนมิถุนายน 2563

โพสเมื่อ : 12/06/20 - 19:31  เปิดอ่าน 141 อ่านแล้ว
webmaster

...

      

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยท่าน รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงานของคณะฯ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามแผนพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ GROW63 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ผ่านระบบออนไลน์พร้อมนำเสนอความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา แก่ที่ปรึกษาโครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ (GROW63) จากสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามแผนการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)


...
...
...
...
...
...

 

 

    ดูทั้งหมด