Link สอบสัมภาษณ์ รอบ 2 ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ระดับบัณฑิตศึกษา

โพสเมื่อ : 22/05/20 - 12:02  เปิดอ่าน 91 อ่านแล้ว
นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล


      

การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มข. ภาคต้น ปีการศึกษา 2563  (แบบทั่วไปรอบ 2)

ตามที่ได้ประกาสรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)  เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2013 (COVID2019)  ยังไม่คลี่คลาย  จึงได้มีการปรับเปลี่ยนการจัดสอบคัดเลือก ฯ   ดังนี้    

ข้อเขียน 6 มิ.ย. 63   แบบTake Home เฉพาะบางสาขาวิชา 

สอบสัมภาษณ์ 20 มิ.ย. 2563  สอบผ่านระบบออนไลน์ และ คณะศึกษาศาสตร์ มข.   

รายละเอียดรอการ Updated  อีกครั้งในวันที่ 18 มิ.ย.63

ผ่านทางเว็ปไซต์นี้ 


ไฟล์เอกสารแบบ 1        

 

 

    ดูทั้งหมด