ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562

โพสเมื่อ : 19/03/20 - 11:54  เปิดอ่าน 457 อ่านแล้ว
นายวทัญญู เชื่อมไธสง

...

      

ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562


...

 

 

    ดูทั้งหมด