ประกาศเปลี่ยนแปลงกระบวนการ TCAS 63

โพสเมื่อ : 14/03/20 - 17:13  เปิดอ่าน 349 อ่านแล้ว
นายวทัญญู เชื่อมไธสง

...

      

ประกาศเปลี่ยนแปลงกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาปีการศึกษา 2563 (TCAS 63)      

ติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2563

ได้ทางเว็บไซต์ admissions.kku.ac.th และ Facebook : การรับบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น


        

 

 

    ดูทั้งหมด