ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตฯร่วมกิจกรรม วันครู ประจำปี 2563

โพสเมื่อ : 14/01/20 - 09:36  เปิดอ่าน 261 อ่านแล้ว
นายวทัญญู เชื่อมไธสง

...

      

ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 07.00 น. และร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ ในวันที่ 17 มกราคม 2563 โดย ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน รองประธานกรรมการธิการคนที่ 1 คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร


...

      

วันครู ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 07.00 น.  เป็นต้นไป
กิจกรรมประกอบด้วย
• พิธีทำบุญตักบาตร เวลา 07.00 น. ณ บริเวณลานอจดรถด้านทิศเหนือ
• พิธีรำลึกบูรพาจารย์ เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล
    - พิธีเปิด รศ.ดร.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
    - มอบรางวัลและชื่นชมยินดีแก่บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
    - มอบทุนการศึกษา
    - อ่านสารวันครูและยืนสงบนิ่งรำลึกพระคุณบูรพาจารย์
• กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์วิชาชีพครู เวลา 13.00 น. ณ อาคารพลศึกษาโรงเรียนสาธิตฯ (มอดินแดง)
• กิจกรรม คุรุสโมสร ณ ลานหน้าคณะศึกษาศาสตร์

บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การศึกษาเปลี่ยนโลก (EDUCATION DISRUPTION) โดย ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน รองประธานกรรมการธิการคนที่ 1 คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร
ในวันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้อง i-Class ชั้น 4


        

 

 

    ดูทั้งหมด